Kehitimme täysin uudenlaisen työkalun tehtävänkuvausten ja tehtävien vaativuuksien hallintaan.

myJopi tuo ennenkokematonta helppoutta, nopeutta ja systematiikkaa prosesseihin, jotka aiemmin on usein koettu työläiksi, vaikeiksi ja hitaiksi.

Olen myJopi - täysin uudenlainen ratkaisu tehtäväkuvausten ja arviointien hallintaan.

Yksi sovellus - monta käyttöä. Ja juuri sellaisena kuin haluat.

Sähköiset tehtävänkuvaukset

Tehtävänkuvaus luo toiminnan ytimen - niin työssä kuin myJopissakin.

Tehtävänkuvauslomakkeet ovat yksinkertaisesti asiakaskohtaisesti määriteltävissä ilman kalliita räätälöintejä. Sovellus tarjoaa eri käyttäjäryhmille omat näkymät tehtävänkuvauksiin. Esimiehet rakentavat ja ylläpitävät johdettaviensa kuvauksia, esim. HR voi keskitetysti rakentaa "mallitehtävänkuvauksia". Yksi kuvaus voidaan liittää useampaan tehtävään, kuvaukset voidaan tarvittaessa myös tulostaa.

Tehtävien vaativuuden arviointi

Tehtävien vaativuuden arviointi perustuu tehtävänkuvausten arviointiin.

Tehtävän sisältö sekä muu tarvittava, esimerkiksi vaativuuteen vaikuttavat erityispiirteet, kuvataan tehtävänkuvauksessa.

Arviointiprosessi, toisin sanoen kuka tekee mitäkin missä vaiheessa, on asiakaskohtaisesti määriteltävissä ilman kalliita räätälöintejä. Tuloksia voidaan tarkastella ja vertailla halutuin ryhmittelyin.

myJopi on täysin arviointijärjestelmä riippumaton eli sitä voit käyttää käytännössä minkä tahansa arviointijärjestelmän kanssa.

Suorituksen arviointi

myJopi on työkalu myös henkilökohtaisen suorituksen arviointiin. Sama logiikka - helposti asiakaskohtaisesti määriteltävissä ilman kalliita räätälöintejä.

Suorituksen arviointi prosessina voi pitää sisällään itsearvioinnin tai sitten ainoastaan esimiehen tekemän arvioinnin työntekijän suoriutumisesta. Sinä päätät.

Kehityskeskustelut

Sähköiset lomakkeet tukemaan organisaationne kehityskeskusteluja.

Edelleen tietysti samassa sovelluksessa eli esimerkiksi kaikki ne tiedot, joita kehityskeskustelun yhteydessä päivitetään tehtävänkuvaukseen tai asetetaan suoritustavoitteiksi päivittyvät tietysti vastaavasti järjestelmään.

Ei asennuksia - ei kalliita räätälöintejä

myJopin tuotekehityksen kulmakivenä on ollut "parametrisointi". Prosessit, lomakkeet, pistetykset, laskennat, käyttöliittymän tekstit ja muut ovat kaikki yksinkertaisilla parametreillä asetettavissa juuri sellaisiksi kuin organisaationne tarvitsee.

Sinulle se näyttää täydelliseltä asiakaskohtaiselta räätälöinniltä - paitsi kustannusten osalta!

Ota yhteyttä - kerromme mielellämme lisää

Ota yhteyttä ja kerro tarpeistanne ja/tai toiveistainne. Rakennamme sinulle paketin, joka yllättää positiivisesti - niin ominaisuuksiltaan kuin kustannuksiltaankin.